loader

Καλωσήρθατε στις Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Σταμάτη!

Μιλήστε απευθείας σε ένα απο τους έμπειρους ασφαλιστές μας

2410 25 12 12

+30 6972502364

Θέτιδος 6

Λάρισα

Πάρτε Προσφορά

Ασφάλεια Cyber Risk

Προσθέστε την εξειδίκευσή µας στη δική σας

Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων

Τι είναι το CyberEdge;

To CyberEdge® είναι μια πλήρης ασφαλιστική λύση διαχείρισης κινδύνου που παρέχει η AIG.

Ο καλύτερος τρόπος για να προστατευτείτε από κυβερνοεπιθέσεις είναι η αποτροπή τους. Ωστόσο, μερικές φορές αυτό δεν είναι εφικτό. Σε περίπτωση που παραβιαστούν τα συστήματά σας το CyberEdge πρόκειται να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε και να ελέγξετε τις συνέπειες και να συνεχίσετε απρόσκοπτα τη λειτουργία σας.

Το CyberEdge, έχοντας πρόσβαση σε ανεξάρτητους ειδικούς, συνδυάζει την ασφαλιστική προστασία με τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου. Βοηθάει τις επιχειρήσεις να προστατευτούν ενάντια στις παραβιάσεις ευαίσθητων δεδομένων, τις ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις, την απόσπαση πληροφοριών, τους ηλεκτρονικούς ιούς, τη δολιοφθορά και τα σφάλματα των εργαζόμενων, την υποκλοπή πληροφοριών και την κλοπή ταυτότητας.

Το CyberEdge καλύπτει τις περισσότερο ή λιγότερο προφανείς συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων. Παρέχει πρόσβαση σε εξειδικευμένους ασφαλιστές και ειδικούς στη διαχείριση απαιτήσεων, καθώς επίσης και σε εξειδικευμένα εργαλεία και υπηρεσίες για τη βελτίωση των στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου μιας εταιρείας.

Είναι σχεδιασμένο ώστε να αντιμετωπίζει τους ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους που δεν καλύπτονται από τα συμβατικά ασφαλιστικά προϊόντα αστικής ευθύνης.

Σε περίπτωση παραβίασης το CyberEdge διαθέτει πρόσβαση σε υπηρεσίες τρίτων (ειδικούς εγκληματολόγους, νομικούς, ειδικούς επικοινωνίας).

 

Τι προσφέρει το CyberEdge;

Με το CyberEdge σας βοηθάμε να ανταποκριθείτε άμεσα σε ένα περιστατικό.

 

Επειδή κάθε κίνδυνος είναι διαφορετικός σας προσφέρουμε και διαφορετικούς τρόπους για τη σωστή κάλυψη της επιχείρησής σας:

Διαχείριση περιστατικού

Με τη χρήση τηλεφωνικού κέντρου 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα παρέχεται η δυνατότητα αναφοράς παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων και προβλημάτων σχετικών με την ασφάλεια και τη λειτουργία του συστήματος. Το CyberEdge αναλαμβάνει το κόστος των νομικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών πληροφορικής καθώς και των συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα κρίσεων, διαχείρισης και μετριασμού ενός περιστατικού κυβερνοεπίθεσης. Σε περίπτωση που το περιστατικό προκαλέσει καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού το CyberEdge καλύπτει το κόστος ανακατασκευής τους. Καλύπτεται, επίσης, η κοινοποίηση και η παρακολούθηση της χρήσης των στοιχείων των ατόμων που έπεσαν θύματα παραβίασης.

Κάλυψη ασφάλειας και ιδιωτικού απόρρητου

Το CyberEdge καλύπτει τις απαιτήσεις τρίτων σε περίπτωση βλάβης της ασφάλειας του δικτύου, αποτυχίας της διατήρησης του δικτύου, αποτυχίας της προστασίας των δεδομένων και αποκάλυψης της παραβίασης. Καλύπτει, επίσης, τις ενέργειες των ρυθμιστικών αρχών σε βάρος των εταιριών για την κακή χρήση και την κακή επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Διακοπή λειτουργίας του δικτύου

Προβλήματα στην ασφάλεια του δικτύου μπορεί να προκαλέσουν ουσιώδη διακοπή στη λειτουργία των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων. Μέσα από το CyberEdge καταβάλλονται τα έξοδα που θα πραγματοποιηθούν για την αποκατάσταση της λειτουργίας του δικτύου , αλλά και η εκτιμώμενη απώλεια των καθαρών κερδών που θα έχει η επιχείρησή σας για το διάστημα που θα μείνει εκτός λειτουργίας.

 

Μια πλήρης λύση

Η ανταπόκριση σε ένα περιστατικό ενδέχεται τυπικά να χρειάζεται:

 • Πρόσβαση σε παροχείς υπηρεσιών παγκόσμιου χαρακτήρα 24 ώρες την ημέρα / 7 ημέρες την εβδομάδα
 • Σύμβουλο παραβιάσεων για να διαχειριστεί ένα σύνθετο κανονιστικό περιβάλλον
 • Ειδική καθοδήγηση για την κοινοποίηση
 • Ειδικούς σε θέματα πληροφορικής για έναρξη της έρευνας, επίλυση του προβλήματος και αποκατάσταση της λειτουργίας της επιχείρησης
 • Διαχείριση κρίσης για μετριασμό της δυσφήμισης
 • Προστασία ταυτότητας και παρακολούθηση χρήσης των στοιχείων ατόμων των οποίων τα δεδομένα επηρεάστηκαν
 • Υπεύθυνους για τον υπολογισμό της απώλειας καθαρών κερδών από μια ενδεχόμενη διακοπή δικτύου

 

Κάλυψη εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών

Το CyberEdge καλύπτει, επίσης, τις βλάβες στην ασφάλεια και του εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών που ενδεχομένως χρησιμοποιείτε και που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια προστατευμένων δεδομένων ή την παρεμπόδιση της πρόσβασης σας σε δεδομένα ή υπηρεσίες. Το πρόγραμμα παρέχει το κόστος νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαχείριση και το μετριασμό του περιστατικού, καθώς επίσης το κόστος ανακατασκευής δεδομένων και λογισμικού και το κόστος για τη διακοπή λειτουργίας του δικτύου της επιχείρησης σας.

Περιστατικό ηλεκτρονικών δεδομένων

Παρόλο που η κλασική ασφάλεια περιουσίας καλύπτει τις υλικές ζημιές από τους παραδοσιακούς κινδύνους (πυρκαγιά, καταιγίδα, πλημμύρα κτλ), το CyberEdge καλύπτει το κόστος των κατεστραμμένων δεδομένων λόγω και αυτών των κινδύνων. Καλύπτει, επίσης, και την ανακατασκευή δεδομένων ή λογισμικού και οποιαδήποτε άλλη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης σε περίπτωση που ένας από τους παραπάνω κινδύνους επηρεάσει την ικανότητα χρήσης των δεδομένων ή πρόσβασης σε αυτά

Εκβιασμός αποκάλυψης δεδομένων στον κυβερνοχώρο

Το CyberΕdge, καλύπτει επίσης τα χρήματα που θα ζητήσουν τρίτοι ως λύτρα προκειμένου να μην αποκαλύψουν δεδομένα της εταιρίας στον κυβερνοχώρο και το κόστος της σχετικής έρευνας που θα πραγματοποιηθεί με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό.

 

Περίληψη ενός περιστατικού παραβίασης και η αντιµετώπιση του CyberEdge

 

Περιεχόµενο παραβίασης Αντιµετώπιση CyberEdge
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ Άµεση ανταπόκριση εντός 1 ώρας από εξειδικευµένο σύµβουλο παραβιάσεων
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΙ Ειδικοί εγκληµατολόγοι που ελέγχουν ποια στοιχεία έχουν επηρεαστεί, πως µπορούν να περιοριστούν, να διορθωθούν ή να αποκατασταθούν
ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ανταπόκριση από νοµικούς συµβούλους και συµβούλους δηµόσιων σχέσεων για αντιµετώπιση της δυσφήµισης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Κόστος ενηµέρωσης των ατόµων που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από την παραβίαση και παρακολούθηση της χρήσης των στοιχείων τους για να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειες
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ Επαγγελµατική προετοιµασία για οποιαδήποτε έρευνα, Ασφαλιστέα πρόστιµα και κυρώσεις από ρυθµιστή προστασίας δεδοµένων
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Κόστος υπεράσπισης ζηµιές για:

 •  Οποιαδήποτε παραβίαση προσωπικών ή εταιρικών δεδοµένων
 • Μόλυνση των δεδοµένων τρίτων µε ιό
 •  Κλοπή του κωδικού πρόσβασης στο σύστηµα
 •  Κλοπή εξοπλισµού που περιέχει προσωπικά δεδοµένα
 •  Αµέλεια ή σφάλµα εργαζόµενου

 

 

Οι πελάτες του CyberEdge μπορούν, επίσης, να επωφεληθούν και από τα παρακάτω:

Εφαρμογή CyberEdge για iPad

Οι δυνατότητες της εφαρμογής περιλαμβάνουν τα τελευταία νέα στον κυβερνοχώρο, πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο σχετικά με παραβιάσεις δεδομένων σε όλη τη χώρα, πρόγραμμα υπολογισμού του κόστους παραβιάσεων, ημερολόγιο γεγονότων και γλωσσάρι συνηθισμένων όρων του κυβερνοχώρου. Περιλαμβάνονται περισσότερες από 20 ιστορίες απαιτήσεων για να βοηθήσουν τους μεσίτες ασφαλίσεων και τους πελάτες να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο άλλες εταιρείες διαχειρίζονται τις παραβιάσει

Διαβατήριο

Το διαβατήριο διασφαλίζει με τον απλούστερο δυνατό τρόπο την απαραίτητη προστασία ενάντια στους ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους ανά τον κόσμο:

Οι πελάτες μας δέχονται μια πρόταση που αναφέρει με λεπτομέρειες τους όρους του δικού τους προγράμματος παγκόσμιας προστασίας ενάντια στους ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένου του παγκόσμιου συμβολαίου και των τοπικών συμβολαίων που πιθανόν να έχουν ζητηθεί. Σε περίπτωση που η εν λόγω πρόταση γίνει αποδεκτή τότε η διαδικασία ολοκληρώνεται. Τα τοπικά συμβόλαια εκδίδονται μέσω των τοπικών μας γραφείων σε όλο τον κόσμο και συντάσσονται σύμφωνα με τους κατά τόπους κανονισμούς και πρακτικές.

Εργαλείο υπολογισμού κινδύνου CyberEdge

Πρόκειται για μια ιστοσελίδα που απλοποιεί τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την πολυπλοκότητα της εταιρείας. Το εργαλείο υπολογισμού κινδύνου CyberEdge προσφέρει συμβουλές συμμόρφωσης και διαχείρισης κανονιστικού κινδύνου, καθώς και πληροφορίες μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο για την εκπαίδευση και τη συμμόρφωση του κάθε πελάτη.

AutoShun®

Το AutoShun είναι μια συσκευή που βρίσκεται ανάμεσα στο τείχος προστασίας του πελάτη μας και το εξωτερικό διαδίκτυο. Βοηθά στην παρεμπόδιση μιας ηλεκτρονικής και διαδικτυακής επίθεσης σε πραγματικό χρόνο αποκλείοντας την εισερχόμενη και εξερχόμενη επικοινωνία με γνωστές κακόβουλες διευθύνσεις ΙΡ.

Υπολογισμός Ασφαλίστρων

Θέλετε να πάρετε προσφορά ή έχετε απορίες;

Επιλέξτε Ασφαλιστική Εταιρία

και δείτε τις προτάσεις & τα προγράμματα που παρέχονται